Zaostrzone przepisy dla kierowców - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Zaostrzone przepisy dla kierowców

Zaostrzone przepisy dla kierowców

Data publikacji 18.09.2015

18 maja 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kierowców. Przepisy ruchu drogowego zostały zaostrzone, szczególnie wobec kierowców popełniających najgorsze przewinienia na drodze.

18 maja 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kierowców. Przepisy ruchu drogowego zostały zaostrzone, szczególnie wobec kierowców popełniających najgorsze przewinienia na drodze.

KIEROWANIE BEZ UPRAWNIEŃ

Do 18 MAJA 2015 roku kierowanie pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowiło wykroczenie, za które przewidziana była kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów.

Od 18 maja art. 94 § 1 kw ma zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.KIEROWANIE W STANIE NIETRZEŹWOŚCI

W nowych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy spowodowali wypadek drogowy w stanie nietrzeźwości . W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.
Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi.PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI O 50 KM/H W OBSZARZE ZABUDOWANYM


Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym stracą prawo jazdy na trzy miesiące.
PRAWO JAZDY ZATRZYMUJE KONTROLUJĄCY POLICJANT.

Jeżeli taka osoba będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3-miesięczny okres zatrzymania prawa jazdy będzie przedłużony do 6 miesięcy.

KOLEJNE ZATRZYMANIE W TYM OKRESIE SKUTKUJE COFNIĘCIEM UPRAWNIEŃ PRZEZ STAROSTĘ.sierż. szt. Marta Błachowicz
Oficer Prasowy
KPP Aleksandrów Kujawski