Nowe przepisy dotyczące przewożenia dzieci - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Nowe przepisy dotyczące przewożenia dzieci

Nowe przepisy dotyczące przewożenia dzieci

Data publikacji 18.09.2015

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadziła od dnia 15 maja 2015 roku nowe zasady dotyczące przewożenia dzieci w samochodzie. Niektóre wymagania zostały zaostrzone, a część z nich uległa złagodzeniu. Kiedy dziecko powinno jechać w foteliku, a kiedy wystarczy przypiąć je pasami?

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadziła od dnia 15 maja 2015 roku nowe zasady dotyczące przewożenia dzieci w samochodzie. Niektóre wymagania zostały zaostrzone, a część z nich uległa złagodzeniu. Kiedy dziecko powinno jechać w foteliku, a kiedy wystarczy przypiąć je pasami?

Przed 15 maja przepisy stanowiły, że dziecko w wieku do 12 lat nie przekraczające 150 cm wzrostu w pojeździe posiadającym pasy bezpieczeństwa powinno być przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
Od 15 maja 2015 roku znika kryterium wieku. Zgodnie z nowymi przepisami dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone w foteliku dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Ustawodawca wymienia kategorie aut, w których obowiązują przepisy dotyczące przewożenia dzieci. Są to:
— samochody osobowe- mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy ( kat. M1 )
— samochody ciężarowe (dostawcze) lub ciężarowo – osobowe- zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., lub samochody specjalne nie przekraczające wskazanej masy ( kat. N1)
— samochody ciężarowe- zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków  o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (kat. N2- masa całkowita pow. 3,5 t. do 12 t., a kat. N3 – przekracza 12 t.)


Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci oraz inne urządzenia  muszą być instalowane w pojeździe zgodnie z zleceniami producenta, wskazującymi , w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.


Kierowca może zostać ukarany za wykroczenie jeśli fotelik jest nieprawidłowo zainstalowany.


Kiedy dziecko nie jedzie w foteliku?
Dzieci, które przewożone są taksówką, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej/ gminnej bądź też posiadające zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci nie muszą korzystać z tych urządzeń.


Kiedy wystarczy pas bezpieczeństwa?

Przepisy zezwalają na  przewożenie w  autach osobowych, ciężarowo- osobowych, ciężarowych wyposażonych w pasy bezpieczeństwa dzieci mających co najmniej 135 cm wzrostu zapiętych tylko pasami bezpieczeństwa w przypadku, gdy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia  przytrzymującego.

Ponadto przepisy zezwalają na przewożenie w autach osobowych oraz  dostawczych, czy ciężarowo- osobowych na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat zapiętego w pasy bezpieczeństwa w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego.sierż. szt. Marta Błachowicz

Oficer Prasowy

KPP Aleksandrów Kujawski