Fajerwerki - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Fajerwerki

Fajerwerki

Data publikacji 18.09.2015

Policja radzi, żeby podczas zabawy z petardami zachować zdrowy rozsądek i szczególna ostrożność. Chroń swoje dziecko.

Kilka zasad bezpiecznego obchodzenia się z petardami:


- petardy kupuj tylko w sprawdzonych sklepach, unikaj straganów ulicznych
- poinformuj Policję o osobach sprzedających petardy dzieciom
- kupuj fajerwerki z instrukcją w języku polskim, zwróć uwagę na datę ważności i atest
- zwróć uwagę na oznaczenia klasy, klasa I i II służy do pokazów amatorskich, klasa III do pokazów profesjonalnych
- nie odpalaj petard z ręki, z okna czy balkonu, wybieraj równe podłoże aby petardy nie przewróciły się
- nie rozbieraj fajerwerków, nie kieruj ich w inne osoby
- nie używaj petard w pobliżu zwierząt
- fajerwerkami mogą zajmować się tylko osoby dorosłe

Prawo:


1. Uchwała Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim zakazuje:
- dokonywania eksplozji materiałów pirotechnicznych z wyjątkiem 31 grudnia, 1 stycznia i Świąt Wielkanocnych
- sprzedaży materiałów pirotechnicznych na placach, ulicach i targowiskach
- sprzedawca zobowiązany jest do przekazania kupującemu instrukcji obsługi

Zgodnie z art. 54 KW naruszenie tych przepisów podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wykonywania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:


- art. 36 - sprzedaż materiałów pirotechnicznych bez koncesji zagrożona jest karą od roku do 10 lat więzienia
- art. 37 - sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim zagrożona jest karą grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do 2 lat.


Policja zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas dokonywania eksplozji w pobliżu dzieci.