Anonimizacja danych świadka i pokrzywdzonego - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Anonimizacja danych świadka i pokrzywdzonego

Anonimizacja danych świadka i pokrzywdzonego

Data publikacji 18.09.2015

Z dniem 8 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Ustawa ta wprowadza również pewne zmiany w Kodeksie postępowania karnego dotyczące ochrony danych adresowych pokrzywdzonego, świadka, osoby zawiadamiającej o przestępstwie.

Z dniem 8 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Ustawa ta wprowadza również pewne zmiany w Kodeksie postępowania karnego dotyczące ochrony danych adresowych pokrzywdzonego, świadka, osoby zawiadamiającej o przestępstwie.

Wprowadzone zmiany mają na celu uniemożliwienie poznania przez innych uczestników postępowania danych dotyczących miejsca zamieszkania i pracy świadka, pokrzywdzonego oraz osób zawiadamiających o przestępstwie.

Anonimizacja obejmuje dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy pokrzywdzonego, świadka i osoby zawiadamiającej o przestępstwie.