Pamiętajmy o bezdomnych - Wiadomości - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Wiadomości

Pamiętajmy o bezdomnych

Data publikacji 03.12.2019

W związku ze zbliżającym się zimowym okresem niskich temperatur, policjanci z Komendy Powiatowej w Aleksandrowie Kujawskim podjęli działania prewencyjne zmierzające do zapobiegania zgonom bezdomnych, osób samotnych i w podeszłym wieku na skutek wyziębienia organizmu.

Jak co roku, policjanci z pionu prewencji patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, a w przypadku napotkania takich osób, proponują im schronienie w placówkach znajdujących się w naszym powiecie. Należy pamiętać, że osoby bezdomne często same nie poproszą o pomoc. Wiele z tych osób znalazło się w trudnej sytuacji życiowej, odwróciła się od nich rodzina, straciły pracę. Policja apeluje, aby nie zapominać o osobach, które potrzebują pomocy w okresie zimowym.

Zainteresujcie się losem swoich sąsiadów bądź innych znanych Wam osób, które są bezdomne, niepełnosprawne, samotne i w podeszłym wieku a wymagają pomocy. Pomóżcie im osobiście bądź poinformujcie o tym Policję.

Pamiętajmy również aby nie przechodzić obojętnie obok osób nietrzeźwych, a szczególnie tych znajdujących się pod znacznym wpływem alkoholu. Osoby te wymagają szczególnej uwagi ponieważ najbardziej narażone są na wychłodzenie organizmu.

Telefon na Policję lub do Straży Gminnej informujący o takich osobach może je ustrzec przed zamarznięciem.


 

 

Publikacja: Krzysztof Chojnacki