Ruszył program "Bezpieczna droga do szkoły" - Wiadomości - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Wiadomości

Ruszył program "Bezpieczna droga do szkoły"

Data publikacji 04.09.2019

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczęły się działania pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki. Policjanci z Aleksandrowa szczególnie w tych miejscach zwracają uwagę na nieprawidłowe zachowania zarówno pieszych jak i kierujących.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego policjanci z Aleksandrowa włączyli się do działań "Bezpieczna droga do szkoły". Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się  po drogach po okresie wakacyjnego „luzu” oraz nauka bezpiecznego poruszania się, po często ruchliwych drogach, którymi dzieci udają się do szkoły. Przez cały okres roku szkolnego policjanci prowadzić będą stałą, systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną głównie na profilaktykę i edukację uczniów najmłodszych klas.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, policjanci prowadzą wzmożone kontrole pojazdów dowożących dzieci do szkół. Funkcjonariusze kontrolują, sposób realizacji ustawowego obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach. Na pobłażliwość policjantów nie mogą liczyć również ci kierowcy, którzy wyprzedzać będą w rejonach przejść dla pieszych lub też znajdować się będą pod wpływem alkoholu.

Publikacja: Marta Białkowska – Błachowicz
  • Policjant ruchu drogowego kontroluje przejście dla pieszych w rejonie szkoły
  • Policjant kontroluje bezpieczeństwo dzieci w ramach działań "Bezpieczna droga do szkoły"
  • Policjant ruchu drogowego patroluje rejon przyszkolny