KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Data publikacji 18.09.2015

 

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

 

 
 
 
 
 
 
Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim

insp. Andrzej Kłos

 

Bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne:

  • Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Aleksandrowie Kujawskim;
  • Referat Ogólny;
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych;
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  • Jednoosobowe Stanowisko ds. Informacji Niejawnych.
 
 
 
 
 
 
 
 

p.o. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim

podinsp. Radosław Tuszyński

 

Bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne:

  • Wydział Kryminalny KPP w Aleksandrowie Kujawskim;
  • Komisariat Policji w Ciechocinku;
  • Posterunek Policji w Konecku.